Hi,


Xin hoi cách xác định giá High, Low, Open, Close cua san HOSTC.


Cám ơn nhiều.