Xin các bạn chỉ giùm các khái niêm: Độ lệch chuẩn, Độ lệch chuẩn 20 phiên, Độ lệch chuẩn khối lượng


Minh đã tìm hiểu nó mấy ngày nay mà chưa hiểu. Mong các bạn giúp đỡ! Cảm ơn các bạn!