Có ai biết định nghĩa của Ủy Thác Đầu Tư là gì không? Tìm ở rất nhiếu source rồi mà không có định nghĩa chuẩn.


Thanks