Trung gian tài chính là gì? VN có mấy loại? ví dụ ? Nghiệp vụ là gì?


Vì sao xẩy ra khủng hoảng TTTC thế giới? Bài học gì?


Các loại TTCK? Ý nghĩa mỗi loại? Vai trò và điều kiện hình thành? Đâu là điều kiện mang tính quyết định?


Các anh chị giúp em trả lời ngay nhé!!![:P]