Cho mình hỏi chút về cột khối lượng, trong trang web họ có giải thích như sau:


Khối lượng: là tổng khối lượng giao dịch của từng chứng khoán tính tới thời điểm tra cứu


Nhưng tại sao các chỉ sổ của nó đều là số chẵn, liệu nó có thể lẻ được không và thực sự là mình cũng chưa hiểu cáchngười ta giải thích


Ai giải thích giùm mình với