Chào các bác, iem thực sự bối rối khi không biết được những trang webs nào cung cấp thông của các công ty I.e: ngày họp DHCD, bản cáo bạch các năm ... Mong các bác giúp em mở mang kiến thức. Hiện tại iem chi biết có bvs.com.vn (nhưng ko tài nào vào được thật là pó tay).