Tôi thường thấy sách dạy đầu tư CK nhắc đến lệnh stop loss để giảm thiểu rủi ro. Các bác cho tôi hỏi là ở VN có cty Ck nào cho phép đặt loại lệnh này hay không?
Thanks.