Mình nghe nói là nhiều người giàu nhờ chơi cp là vì việt nam mới bước vào sân chơi này nên nhiều công ty bán rẻ cổ phiếu để nhiều người mua ,và những người mua này lại bán ra với giá cao khi công ty đó lên điểm .Nhưng mà không phải ai cũng mua được giá rẻ phải là người quen biết thân mật với công ty .Thông tin này có đúng không