Các bác vào xem bảng giá trực tuyến trên trang của BSC kìa. Hôm nay là thứ bảy mà lại có giao dịch trên sàn Hostc. Lạ thật!