Thân gửi các member!


Các bạn có ai hiểu rõ về cách khớp lệnh liên tục tại TTGD TP HCM. Mời các bạn vào đây trao đổi.