Mọi người cho hỏi: nếu tôi muốn biết một cổ phiếu trong một ngàynào đó tổng khối lượng đặt mua là bao nhiêu, tổng khối lượng chào bán là bao nhiêu thì lấy ở đâu được, có trang web nào không?


Xin cảm ơn