Để biết thông tin tường thuật trực tiếp các phiên giao dịch chứng khoán soạn tin nhắn CK <dấu cách> <Mã chứng khoán > gửi tơi số 8112


Dịch vụ này hay lắm các bác ạ tôi mới phát hiện ra đấy!!!!