Mọi người cho em hỏi học chứng khoán có khó không, như thế nào mới chất lượng và một khóa tầm bao nhiêu tiền? Em còn trẻ nên muốn học sau đó tích lũy kiến thức trước khi bắt đầu