Mình là người mới bắt đầu chơi chứng khoán. Mình đã tìm và đọc về nguyên tắc khớp lệnh. Mình thấy có ghi là :


Lệnh mua đặt giá cao sẽ được ưu tiên trước, và lệnh bán đặt giá bán thấp được ưu tiên trước. Mình muốn hỏi là nếu một người mua đặt giá mua cao, tất nhiên anh ta sẽ được ưu tiên trước nhưng phải có người chào bán với mức giá đó thì anh ta mới mua được có phải không?, Và người bán cũng vậy đặt giá bán thấp cũng được ưu tiên nhưng cũng phải chờ có người mua với giá đó thì mới bán được đúng không?.


Theo cách hiểu của mình thì giả sử một cổ phiếu A, có rất nhiều người muốn mua và sẽ có nhiều lệnh đặt một giá mua khác nhau cho cổ phiếu đó, theo như ưu tiên về nguyên tắc khớp lệnh thì lệnh mua đặt giá cao sẽ được ưu tiên trước nhưng giả sử với giá đó thì không có ai bán, nhưng với lệnh đặt giá mua thấp hơn thì lại có người cũng đặt giá bán cùng với giá như vậy. Hai trường hợp đó thì cái nào sẽ được khớp lệnh. Mong các bạn chỉ giúp.


Hôm nay minh có đặt lệnh mua với cổ phếu BF1 với mức giá sàn là 14.5 và mình có nhìn thấy trên bảng giao dịch trực tuyến là cũng có rất nhiều người đặt lệnh bán với giá đó và mình cứ nghĩ là lệnh mình sẽ được khớp nhưng cuối phiên mình được bảo là không khớp được. Vậy mình muốn hỏi là tại sao trong khi có nhiều người bán với giá trùng với mức giá mình đặt lệnh mua ma lệnh của mình lại không được khớp.