Chào các bạn.
Mình mới chơi CP trên sàn Hostc được hơn 1 tuần. Mà nghe nói sắp tới sàn mình sẽ thay đổi cách thức khớp lệnh mới.
Vậy cho mình hỏi cách thức khớp lệnh mới này CP sẽ tăng giảm 15 hay 25% vậy. Và khi nào bắt đầu cách thức khớp lệnh mới này.
Cảm ơn.