Chào mọi người!


Nếu ai có cuốn Common Stocks and Uncommon Profits của tác giả Philip Fisher(Được nhắc đến trong cuốn "warren buffet và chiến lược đầu tư vào thị trường chứng khoán") thì cho mình xin với. Mình đã tìm khắp nơi nhưng không thấy,mua trên mạng thì đắt quá[H].


Nếu ai có gửi xin gửi mail cho mình theo địa chỉ vht83@yahoo.com.


Cám ơn rất nhieu