CHO MÌNH XIN TTIN ĐẶC BIỆT VỀ DHCĐ 2 CTY SAF HỌP NGÀY 30/3 VÀ BT6 HỌP NGÀY 31/3 VỚI? CÓ POST LÊN ĐÂY HƠẶC MAIL tamla21@yahoo.com với!!!?


cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ ttin của các bác.