Thời gian qua, có rất nhiều thông tin, nhận định về giá CP hay
một CP nào đó đắt hay rẻ, giá ảo hay không ảo mà không đưa ra một phương pháp
định luợng cụ thể khiến nhiều người nhận thông tin nghĩ rằng đó chỉ là những
phát biểu có tính chất cảm tính.

Ở bàiTriển vọng ngành thủy sản: Thấy gì qua những DN niêm
yết?, chúng tôi đã có đánh giá về triển vọng của ngành thủy sản qua những nhân
tố vĩ mô và qua thực tế hoạt động của một số Cty ngành thủy sản qua các năm
trước.Bài này, chúng tôi sẽ định giá CP một số Cty ngành thủy sản qua
dự báo EPS ở các năm trong tương lai để ước đoán giá với các mức PE khác nhau
tại thời gian đó, chiết khấu về thời điểm hiện tại cộng với phần chiết khấu
luồng cổ tức để tính mức giá hiện tại.Công thức tính toán:Po= Div1 : (1+r) + Div2 : (1+r) ² +... Divn : (1
+ r) n+ Pn : (1+ r) n
Divn: Cổ
tức của năm thứ nPn: Giá
cổ phiếu ở năm nr: Lãi
suất chiết khấu.Giả thiết đặt ra, nhà đầu tư mua và giữ các CP trong 3 năm từ
đầu năm 2007 đến năm cuối năm 2009 , r=20%. Mức tăng trưởng thu nhập chung cho
các Cty ngành thủy sản năm đầu vào WTO là 20%, các năm sau khi đã ổn định là
14%. Các thông số giả thiết đặt ra không cao và thực tế hoàn toàn có thể vượt
các con số này đối với ngành thủy sản. Trường hợp cụ thể được tính toán với hai
Cty AGF và TS4.Số liệu của năm 2005 và 2006 đưa ra tham khảo mức Div, EPS và sự
tăng trưởng của những chỉ số này. Với thu nhập trên, mỗi CP thường ước tính cho
năm 2009 là EPS=12.424 đ, nếu chấp nhận mức PE=17 (mức trung bình dễ chấp nhận
so với mặt bằng chung của thị trường hện tại) thì giá ước tính là P2009=211.206
đ. Với mức PE=15, ta có P2009= 186.358 đ.Với công thức tính toán trên, ta có giá hiện tại của AGF với với
PE=17 là 149.268đ/cp, với PE=15 là 132.013đ/cp.Các giả thiết đặt ra giống như AGF, tính toán tương tự cho TS4
ta có: P2009=91.013 đ/CP nếu chấp nhận PE=17, và với PE=15 thì
P2009=80.306đ/CP. Giá trị hiện tại tính toán của TS4 nếu chấp nhận PE=17 là
46.480 đ/CP, PE=15 là 41.316 đ/CP.Ngày 31-1-2007, thị giá của AGF là 137.000đ/CP và có PE=17. TS4
có thị giá là 38.300đ/CP, và PE = 14. Vậy nếu chấp nhận các giả thiết và phương
pháp định giá này thì giá của các CP trên vẫn còn rất tốt, chưa cần xét đến mức
PE của các Cty thủy sản vẫn thấp hơn mặt bằng chung toàn thị trường. Giá CP có
thể khác nhau nếu các nhà đầu tư có kỳ vọng tăng trưởng, lợi nhuận kỳ vọng hay
mức PE chấp nhận khác nhau. Hai mức PE = 15 và 17 lần là mức trung bình dễ chấp
nhận so với mặt bằng chung của thị trường hiện tại.Tính toán này chỉ mong muốn
đưa ra cho người đọc một góc nhìn khác về giá CP một số Cty ngành thuỷ sản, vì
vậy các giá tính toán trên chỉ mang tính chất tham khảo.