Em mới tham gia chứng khoản, chưa hiểu nhiêu lắm. Các bác cho em hỏi em xem trên đồ thị chứng khoán fpts ví dụ cổ phiếu AAA cho dễ
Em thấy có 2 đường AAA và AAA adjusted, em không rõ sự khác nhau là thế nào? Các bác chỉ giáo cho em với ạ?