Em mới tìm hiểu về chứng khoán nên có 1 số thắc mắc ( vào dạng cơ bản) mong các bác giải thích giúp: Chả là em có ông bác, công ty ông í cổ phần nên do có thâm niên công tác ông í được quyền mua vài ngàn cổ phiếu . bi giờ công ty sắp lên sàn hà nội ,các bác cho em hỏi : phần cổ phiếu của ông í sẽ ra sao , nó sẽ là cổ phiếu thông thường hay thuộc cổ đông nội bộ việc mua bán số cổ phiếu đó thực hiện ra sao sau khi công ty lên sàn, hay sẽ như thế nào em chưa hiểu ( ông í ko có tài khoản tại bất cứ 1 công ty chứng khoán nào hết)


À cho em xin hỏi điều này nữa : em mới đấu giá thành công 1 ít cổ phiếu của 1 công ty mới IPO . bi giờ em muốn chuyển quyền mua số cổ phiếu đó cho 1 người khác ( do em ko đủ xiền mua) thì làm thế nào ạ