em có đặt cọc tham gia đấu giá thủy điện Thác Mơ vào ngày 29/3 nhưng ngày hôm đó em lại ko thể đi được.Em nghe nói là bắt buộc phải đi nếu ko sẽ mât tiền cọc có phải ko ?Nếu thế thì liệu em có thể ủy quyền cho 1 người khác đi thay mình đơợc ko ?