Em mới tìm hiểu về TTCK,muốn biết về
1.Quá trình hình thành và phát triển của TTCKVN
2.Quy mô hoạt động của thị trường hiện tại

Mong các bác chỉ giúp