Em là người mới tìm hiểu về chứng khoán. Xin mọi người chỉ giúp, khác nhau giữa cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.


Nếu mình mua chứng chỉ quỹ thì có mua bán giống như mua bán cổ phiếu ko.


Xin cám ơn.