Tôi có khoảng 20.000.000 muốn bắt đầu chơi chứng khoán được không?


Và nếu bắt đầu các bác khuyên chơi với hình thức nào và đầu tư vào loại cổ phiếu nào?


Tôi định mua cổ phiếu của Si măng Bút sơn(BTS) các bác góp ý hộ nhé


Tôi cảm ơn trước nhé