_ Em nghe nói là tháng sau sàn HCM cũng sẽ áp dụng PP khớp lện liên tục như sàn HN. Em có một số thắc mắc mong các bác chỉ giáo. Số là sáng nay em có mua thử 1000 SSI ở sàn HN giá 276. Nhưng trong báo cáo giao dịch thì em khớp được đến 3 giá: 250; 265 và 270. Sao lại có khớp tới 3 giá vậy các bác?