chuyện thế này.e định khiếu nại vài giao dịch của e nhưng e nghĩ chắc nó chẳng giải quyết đâu nhì.các bác biết gì chỉ bảo dùm e.gủi khiếu nại lên CTY Ck hay la ủy ban nhì.bao lâu nó fai trả lời mình vậy