xin các bạn chỉ giùm muốn tra cứu về 1 cty nào đó có niêm yết trên sàn chứng khoáng thì vào trang web nào


ví dụ: mình muốn tìm hiểu về các cty có mã cK như:PRUF1,KDC CHẲNG HẠN


XIN CÁC BÁC GIÚP CHO