Em định mua cổ phiếu ưu đãi dành cho CBCNV của cty cổ phần. Nhưng nghe nói CP này 3 năm sau mới được chuyển nhượng. Thời gian dài vậy lỡ gặp bất trắc thì sao? Trong thời gian đó lại ko sang tên được. Mà có giá trị thấp hơn cổ phiếu đấu giá.
Có phải cổ phiếu này khó giao dịch mua bán ko các bác?
Em newbie chắc mua cổ phiếu đấu giá cho chắc phải ko các bác?