CÁc bác cho em hỏi:


1. Mua cổ phần ghi danh nếu mất có được cấp lại không?


2. Sau thời hạn không được chuyển nhượng cổ phần ghi danh thủ tục để chuyển nhượng cổ phần gồm những gì? làm như thế nào.


Ai biết thì xin chỉ giúp với, em tìm mãi chẳng chỗ nào nói về vấn đề này, xin chân thành cám ơn!