Mình có tìm hiểu chút đỉnh về ROE nhưng khi áp dụng ko hiểu cho lắm mong các pác chỉ giáo cho. ROE= LNST/vốn cổ đông hay tài sản ròng hữu hình. Vậy vốn cổ đông này trong bảng CDKT nằm ở phần nào vậy. Nếu sử dụng số vốn cổ đông và tài sản ròng hữu hình thì 2 số ROE có khác nhau ko