Tôi ở HCM, Vui lòng cho hỏi học ở đâu ? 3 chứng chỉ để hành nghề chứng khoán ? 3 chứng chỉ đó là gì ? vì có nhiều nơi dạy nhưng chỉ có vài nơi là cấp đúng chứng chỉ mà thôi, nghe nói có nơi dỏm nhiều lắm nên không biết thế nào. Mọi người có ai đã và đang học không ...xin chỉ giáo nơi nào cho là tốt nhất. Mong các bác chỉ giúp. http://daotaochungkhoan.com nơi này thế nào ? co đúng không, chứng chỉ nó cấp thế nào...hợp lệ không ?

Thanks all
ngophuonglan@ttv.vn