Alllo bác nào có cuốn này giới thiệu cho em với, em tìm mãi không được.

Cảm ơn các bác!