theo các bác thì bây giờ em nên mua cp của thằng nào?