Chẳng là em có 100 cổ sắp được chia thưởng2:1 tức là 50 cổ phải không, nhưng do sàn HN lô giao dịch nhỏ nhất là 100 như vậy thì chẳng nhẽ 50 cổ của em là cổ phiếu lẻ do đó chỉ được trả bằng tiền theo mệnh giá thôi à??? Như sàn TP HCM lô nhỏ nhất là 10 nên chỉ lẻ ra vài cái thì đỡ thiệt thòi chứ như em thì thiệt thòi quá. Các bác trả lời giúp em với rằng có phải đúng như em nghĩ không để em còn liệu cách mua thêm hay đẩy béng nó đi.