Các bạn cho tôi hỏi 1 tí nhé. Ở sàn HoSTC một ngày có 3 lần khớp lệnh:


1- Giá khớp lệnh là giá mà tại đó khối lượng cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất, đúng kg ạ?


2- Những lệnh không khớp hoặc số lượng cp mua nhiều hơn cp bán (hoặc cp bán nhiều hơn cp mua) được thể hiện ở cột DƯ MUA hoặc DƯ BÁN, đúng kg vậy?


3- Giá khớp lệnh của phiên giao dịch thứ 3 có phải là giá tham chiếu của ngày giao dịch hôm sau?


Xin cám ơn nhiều nhiều!