Em có 50tr trong tài khỏan, em đặt lệnh mua 1000 cpcủa ICF với giá 40,6. Kết quả khớp với giá 40,2. Tài khoản em mở tại ssi. Cho em hỏi số tiền bị trừ trong tài khoản của em là 40.600.000 hay 40.200.000.