Thưa quý vi tôi đùa một chút cho nó vui vẻ vậy thôi!


Chứ thật ra tôi muốn hỏi chỉ số NAV bản chất nó là cái gì, tính toán nó thế nào?


Và còn một chi tiết rất nhỏ là: có bản cáo bạch ghi là


cổ tức: 15% theo tôi hiểu là 15% của mệnh giá có đúng vậy ko?


tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức = tỷ lệ cổ tức: 15% có phải là tỷ lệ trả cổ tức = 15% lợi nhuận sau thuế có phải ko?


(có bản cáo bạch lại ghi rõ là "tỷ lệ cổ tức = 15% cổ phần" vậy tóm lại tỷ lệ cổ tức nó là cái quái quỉ gì mà mỗi ông lại ghi theo một kiểu, ngôn ngữ chuẩn cho chỉ tiêu này là gì?)


Mong các đại gia chứng khoán chỉ giáo giùm,đặc biệt là nhờ bácmrcaw vì tôi đang ở trung tâm chứng khoán hỗn loạn chưa văn minh bằng các bác.