cho em hỏi, sau 1 phiên giao dịch, giá niêm yết của cp được tính nhưthế nào.