Tôi dự định mở 1 tài khoản tại VCBS để tham gia chứng khoán trên mạng. Nhưng tôi chỉ có thời gian online vào buổi tối, vậy cho hỏi tôi có thể đặt lệnh mua và bán vào buổi tối được không? Hay phải đặt lệnh vào buổi sáng lúc thị trường đang giao dịch?