Có vài trang web có đưa ra P/E, EPS, ROE,... của các công ty niêm yết như VCB, BSC nhưng em không biết công ty nào có số liệu cập nhật nhất, chính xác nhất, ai biết chỉ giùm với. Nhân tiện hỏi thêm trang nào đưa ra chỉ số tài chính của 3 năm gần nhất? Cám ơn các bác.