Mình là new member mong các anh/chị chỉ giáo thêm
Cho mình hỏi: phiên giao dịch ngày 2/3/07 giá CP của ITA là 147.000đ giảm -22.000đ (nhưng thực chất là tăng trần, giá phiên trước là 169.000đ), trên trang web có ghi là là ngày giao dịch không hưởng quyền gì đó.Có ai giải thích cho mình điều này không, chả lẻ mình từ 169.00 giảm xuống 147.000 mất biết bao nhiêu là tiền; tiền trả cổ tức gì đó mình có nhận được không???
thanks!