Em chưa biết về việc đấu giá cổ phần lần đầu là gì? Em thường thấy nó diễn ra ở TTGDCK HCM. Sau khi đấu giá cổ phần thì cổ phiếu đó xuất hiện trên thị trường phi tập trung đúng không ạ? Có phải công ty nào cổ phần hóa cũng đấu giá cổ phần không? mong mọi người giúp em.