Em là newbee chứng khoán,


các đại nhân chỉ giáo giúp em 4 cột cuối của bảng giá chứng khoán trực tuyến (http://www.vnexpress.net/user/chung-khoan/) trên VnExpress nghia là gì nhỉ? Dòng đầu tiên của 4 cột này có chữ D1 ý? Còn trong ấy có ghi VD: Tổng GT: 370.846 TRthì GT là giá trị à? và TR là triệu à? Xin đa tạ các đại nhân!