ai biết phần mềm để đọc file pdf thì post cho em dowload nha. Em xin cảm ơn