em mới tìmhiểu về chứng khoán, định qua tết này tham gia chơi thử để học hỏi. Các anh chị chỉ dùm ở HCM mở tài khoản ở đâu tiện nhứt, (em đi làm nên không có thời giờ lên sàn theo dõi mỗi sáng được), công ty nào có cho giao dịch đặt lệnh qua internet? cách đặt lênh ra sao?
Bây giờ bắt đầu thì tối thiểu phải có bao nhiêu tiền? Các chứng khoán nào có triển vọng nhứt?
Hỏi lung tung mong các anh chị chỉ giáo.
Cám ơn nhiều