Tớở đà nẵng giờ muốn chơi CK có được ko? và chỉ giúp tớ chỗ đăng ký với thank. ai biết sàn giao dịch ở đường nào ko? thank nhiu