em lập tài khoản o 25 trần bình trọng. Mọi giao dịch của em đêu phải thực hiên ở đó à.


khi đặt lệnh thì em phải làm những gì, và ở 25 tbt có đặt được không?


ra tết e có ý định mua 1 ít , nhưng chưa rõ thủ tục đặt lệnh lắm, mong các bác chỉ giáo.