Em được biết là 1 ngày tại trung tâm GDCKTPHCM có 3 đợt khớp.Em có câu hỏi là:
1/chúng ta có thể khớp được nhiều lần trong ngày ko?(nghĩa là lấy giá khớp tốt nhất) hay là khớp đợt nào thì xong lệnh đó?
2/Giá tham chiếu của ngày hôm sau có phải lấy gia khớp của đợt thứ 3 của ngày hôm trước hay ko?
3/Xin hãy giải thích rõ cho em hiểu hơn về giá dư bán,dư mua?
Mong mọi người giúp đỡ!Vì em mới chơi chứng khoán lần đầu.Thanks!!!![[IMG]images/smilies/smile.gif[/IMG]]