giá cổ phiếu có 6000
mà giá phát hành đến 10000
ai *** mà mua phát hành
nếu muốn mua mua ngoài sàn giá có 6000

FLC: Gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm tới 15/08/2016
Căn cứ công văn số 351/CV-FLC ngày 20/07/2016 của CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo việc gia hạn thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu FLC.
Thông tin đã thông báo tại Thông báo số 1448/TB-VSD ngày 07/06/2016 của VSD:
+ Đối với nhà đầu tư: Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 24/06/2016 đến ngày 21/07/2016
+ Đối với Thành viên: Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho VSD: ngày 25/07/2016
+ Ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 26/07/2016.
Thông tin điều chỉnh:
+ Đối với nhà đầu tư: Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 24/06/2016 đến ngày 15/08/2016
+ Đối với Thành viên: Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho VSD: ngày 17/08/2016
+ Ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 18/08/2016
Các nội dung khác trên thông báo số 1448/TB-VSD ngày 07/06/2016 của VSD không thay đổi.
Đề nghị các Thành viên thông báo nội dung trên đến các nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu FLC tại Thành viên biết.
Trước đó, FLC đã thông báo về việc phát hành 179,617,468 cổ phiếu với giá phát hành 10,000 đồng/cp (thị giá cổ phiếu FLC trong thời gian gần đây chỉ loanh quanh ở ngưỡng 6,000 đồng/cp). Tỷ lệ thực hiện 59 : 20 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 59 quyền được mua 20 cổ phiếu mới).

[IMG]images/vietstock/smilies/animal_rooster.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/animal_rooster.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/animal_rooster.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/animal_rooster.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/animal_rooster.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/animal_rooster.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/animal_rooster.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/animal_rooster.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/animal_rooster.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/animal_rooster.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/animal_rooster.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/animal_rooster.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/animal_rooster.gif[/IMG]