Các bác ơi, tết thì thị trường ck có ngừng giao dịch không?